V každém z nás je naše malé dítě

Nezáleží na tom,jak stáří jsme. Uvnitř nás se nachází malé dítě. To potřebuje lásku, bezpečí, přijetí i radost.

Tato psychologická hra pomáhá mým klientům. Ženám nejčastěji k probuzení větší laskavosti. Mužům k pochopení nutnosti vlastního sebepřijetí k tomu, aby byl v životě zase šťastný.

Práce s vnitřním dítětem je účinná především pro dočištění negativních emocí z dětství. Dále ji využíváme k tomu, aby se klient dostal ještě hlouběji ke své pravé podstatě. Nebo-li je nám pomocníkem pro nastavení prvních krůčků k vlastní sebelásce.

V každém z nás jsou doposud nezpracované křivdy. Ty vznikaly, když jsme jako děti zažily nepochopení. Také následkem  citové  vyprahlosti  ze strany primárních autorit. Často si dítě ‚myslí“, že by mělo být lepší. Že musí nejprve splnit určité podmínky. Že láska se musí zasloužit. Takové nastavení si často odnášíme do své dospělosti. Chováme se potom sebekriticky. Často na sebe  nemyslíme  s láskou. Tímto  zaneseným podvědomím potom vnášíme podmínky i do vztahů s partnerem. Chceme, aby se změnil. Jeho stíny neakceptujeme. Málokdo z nás tak dokáže přijmout partnera skutečně takového, jaký je. To proto, že málokdo má ve svém srdci bezpodmínečnou lásku směrem k sobě. Pokud to zatím také nedokážete, inspirujte se metodou Vnitřní dítě https://www.skola-koucinku.cz/osobni-koucink

Obejmi své vnitřní dítě, přestaň být dnes uvězněná v hanbě, víně a strachu. Začni se mít ráda!♥️

Komentáře