Klientka, která byla příliš „odlišná“.

Někteří lidé se od dětství něčím odlišují. Už ve škole se takový jedinec může cítit „jiný“.

Klientka byla lékařka. Velmi krásná žena. V dětství jí vychovávala jen matka. Otec zmizel. Když otec nejeví o svou dceru zájem, může to mít následky na jejím vývoji. Nebo také nemusí. V tomto případě zde bylo důležité,že matka byla velmi negativně nastavená na mužskou energií. O otci klientky nemluvila. Pokud ano, tak ne moc hezky. Kritizovala také další muže. Například kolegy z práce. Občas i sousedy. Klientka vyrostla v nastavení, že muži pro život přinášejí spíše problémy.

Protože  byla klientka velmi nadaná, někdy se ve škole i nudila. Děti si její odlišnosti všímaly. Některým to dokonce vadilo. Záviděly. Na tuto dívku toho začínalo být poměrně dost. Velké nároky na výsledky ze strany matky, odmítavé postoje některých spolužáků.  K tomu všemu  chyběl mužský vzor podporujícího otce.

Co klientka prožila ( cítila )?

– strach z odmítnutí

– strach někoho oslovit

– strach projevit svůj nesouhlas

– strach z kritiky ( mužů )

– strach vyjít mezi lidi

– strach z nepřijetí

S tímto nastavením se klientce nedařilo navazovat harmonické vztahy. Ona by měla tak ráda milujícího partnera. Podvědomí si však potvrzovalo její „pravdy“ o životě. Na jevišti v realitě se tedy objevovali muži, se kterými dlouhodobé vztahy nebyly funkční.Tento příběh krásné klientky není ojedinělý. Možná, že i ve vašem okolí vidíte nádhernou ženu, která je sama. Přestože je milá.  

Pravou lásku k partnerovi můžeš zažít až tehdy, když bezpodmínečně miluješ sama sebe.

To moje klientka zatím nedokázala. Protože byla plná strachů, měla tendence se ve vztazích projevovat závislostně. Dovyživovala si tak skrze partnery emoční zranění z dětství. Měla potřebu stálého ujišťování o partnerovo lásce. Když už se s někým seznámila, většinou ho po čase doslova „udusila“ svou urputností. Vztah netvořila spontánně, ale spíše na muže tlačila.

Jak jsem s klientkou pracovala?

Nejprve jsme vyhledaly konkrétní vzorce, které klientka pojmenovala. K tomu jsem využila znalosti  mých všetečných otázek. Potom je klientka  mentálním cvičením přerámovala. Tím se postupně začala zbavovat svých negativních přesvědčení. Jednalo se primárně o nastavení nových modelů vzorců chování mezi mužem a ženou. To je vlastně i téma, které se všichni stále učíme . Posílení sebelásky jen přispělo k douzdravení vnitřního dítěte.  Následovala práce na navýšení vlastní sebehodnoty. Zde došlo k uvědomění vlastní jedinečnosti.

Vztah k sobě je klíč k láskyplným vztahům. Když se naučíme milovat sami sebe, otevřeme své srdce bezpodmínečné lásce. A to se podařilo i klientce. ♥️

Zajímá Tě více? Přijď na můj jednodenní kurz.

Uskuteční se v sobotu,  22.2.2020. Moc se těším na všechna setkání! ♥️? Více o kurzu :

Kurz sebehodnoty

Komentáře